Nasze przedszkole wygrało konkurs na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Fundusz Naturalnej Energii.

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, a patronat nad konkursem objęli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Opolski i Fundacja Nasza Ziemia.

Nasz projekt pn. „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” wyróżnił się spośród nadesłanych prac i otrzymał grant w wysokości 9 992,80 zł.