W 2018 roku odbyła się już VIII edycja konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłaszanego corocznie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.

Konkurs skierowany był do pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.
Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego własnego regionu.

W tym roku wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej wniosków nadesłano z województwa dolnośląskiego. Bardzo nam miło poinformować, że wśród laureatów znalazło się nasze przedszkole z projektem „Pszczoła – ważniejsza niż myślisz”. Projekt został nagrodzony grantem w wysokości 9987,12 zł.