W czterech głogowskich przedszkolach realizowany był projekt „Głogowskie Przedszkola Równych Szans”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji tego projektu 10 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 4 głogowskich przedszkoli uczestniczyło w różnorodnych specjalistycznych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Skorzystali również nauczyciele z tych placówek – uczestniczyli oni w kilku szkoleniach dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych.