Mały miś w świecie wielkiej literatury” to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

Jego autorem jest Aneta Konefał.

Projekt opiera się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa oraz odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Każdy Miś wraz z przedszkolakami, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w dzienniczek w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę, Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbie oraz wpisują samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela swoje imiona.